Kontakt

Tamfol s.c.
Al. Krakowska 5,
05-090 Sękocin Nowy,
tel./fax: 22 631-77-99
Dominik Bergiel 509-785-526
Paweł Borzęcki 517-246-429
e-mail: tamfol@tamfol.com.plPolska
Mapa Lokalizacyjna
dojazd do tamfolu

Dojazd do Tamfolu